InfectoDell je účinný přípravek k léčbě molusek (molluscum contagiosum). Jednoduše se aplikuje, je vhodný pro dospělé a děti starší 2 let a má rychlý účinek.

InfectoDell dokáže urychlit přirozené odstranění viru molusek z těla, a tuto schopnost prokázal v klinických hodnoceních.

 Věděli jste?

•  Účinná látka obsažená v přípravku byla klinicky hodnocena v řadě zemí celého světa.

•  Při aplikaci jednou nebo dvakrát denně začaly puchýře mizet během několika dní a u mnoha  

   pacientů zcela vymizely do několika týdnů.

•  Postup léčby lze snadno sledovat a není pravděpodobné, že by přípravek způsobil výrazné

   nepohodlí pacienta.